Intârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (dezbatere)

Daniel Buda (PPE ), scris . – Semnarea acordurilor de parteneriat pentru perioada de programare 2014 – 2020 dă startul finanțărilor prin politica de coeziune. Dar obiecțiile ridicate de Comisie creează întârzieri și amână demararea acestui proces, astfel încât doar 10% din totalul programelor operaționale depuse au fost aprobate până în prezent. În cazul României, Comisia a făcut în mod particular observații cu privire la incapacitatea de a învăța din experiența perioadei anterioare (2007 – 2013). Obiecțiile Comisiei se referă la lipsa unei argumentări solide pentru continuarea investițiilor și corelarea lor cu cele existente.

Trebuie să înțelegem că obiectivele de creșterea economică sunt strâns legate de coordonarea politicilor sectoriale, iar o abordare strategică care să urmărească o distribuție coerentă a investițiilor duce la consolidarea capacităților de dezvoltare și contribuie la creșterea competitivității. Subliniez importanța continuării investițiilor prin finanțarea polilor de creștere. Modelele de dezvoltare policentrică și-au demonstrat funcționalitatea prin crearea de locuri de muncă și contribuția lor la dezvoltarea economică a regiunilor. Trebuie să ne asigurăm şi că obiectivele finale ale acestor investiții sunt corelate cu programele de incluziune socială pentru categoriile defavorizate.

Consider că prioritatea principală pentru România este adoptarea bugetului pe anul 2015, deoarece contribuția națională acordată beneficiarilor este esențială pentru demararea investițiilor până la obținerea sprijinului comunitar.