Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European

Am votat împotriva raportului cu privire la Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European.

Mă declar împotriva favorizării unui anumit gen în detrimentul altuia. Calificarea și nu genul ar trebui să fie factorul decident în ceea ce privește profesia unui individ.

De asemenea, mă împotrivesc ideii de a stabili un raportor permanent privind integrarea dimensiunii de gen care examinează activitatea tuturor comisiilor. Acest lucru ar fi un element în plus care ar contribui la povara administrativă, fără să prezinte nici un efect. Pe de altă parte, susțin păstrarea practicii modificărilor principale de gen, care s-a dovedit a avea efecte benefice.

Egalitatea de gen ar trebui să fie garantată prin egalitatea șanselor. Am putea ajunge la obiectivul nostru în atingerea egalității de gen prin intermediul altor căi, de exemplu, prin promovarea educației atât în rândul femeilor cât și în rândul bărbaților, precum si prin eradicarea discriminării determinată de gen. Vreau să subliniez că susțin egalitatea de gen, dar nu sunt de părere că acest raport este un pas înainte, în ceea ce privește acest aspect.