Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor (dezbatere)

Doamna președintă, domnule comisar, dați-mi voie să salut demersurile colegilor care au făcut posibilă această dezbatere și, în același timp, aș dori să îi mulțumesc domnului comisar Hogan pentru eforturile făcute în vederea sprijinirii sectorului agricol.

Sectorul legumelor și fructelor a avut de suferit poate cel mai mult de pe urma embargoului cu Rusia. Prelungirea acestuia este de natură să provoace în continuare dezechilibre majore, inclusiv în statele membre care nu au avut raporturi comerciale directe cu Rusia.

În aceste state, cum este și România, piețele au fost invadate de legume și fructe din state care tradițional exportau în Rusia provocând scăderea semnificativă a prețurilor, ceea ce i-a adus pe fermierii autohtoni în pragul falimentului.

Apreciez astfel că este nevoie din partea Comisiei de un plan de acțiune concret care să aibă în vedere toate statele membre ale Uniunii Europene, și nu doar cele care au avut exporturi directe în Rusia. Găsirea de noi piețe de desfacere rămâne o provocare pentru Comisia Europeană.

Apreciem acordurile comerciale încheiate în acest sens, dar, domnule comisar, vă rog să rețineți un lucru ferm din partea Parlamentului European: nu putem fi de acord cu alte standarde de calitate la produsele agricole care sunt importate în Uniunea Europeană din statele terțe. Fie că vorbim de sectorul zootehnic sau vegetal, consumatorii din Uniunea Europeană trebuie să aibă garanția că produsele consumate au aceleași standarde de calitate indiferent de proveniența lor.

De asemenea, doresc să atrag atenția asupra problemelor pe care fermierii din statele membre le întâmpină și astăzi în relația cu retailerii. În ciuda existenței unor contracte ferme între părți, cu plata la maxim șapte zile de la vânzare, aceste condiții sunt în continuare încălcate de supermarketuri, iar anularea comenzii de pe o zi pe alta este astăzi o practică des uzitată, ceea ce creează dificultăți majore fermierilor.

În acest context, domnule comisar, apreciez că este în sarcina Comisiei Europene să dispună statelor membre întărirea mecanismelor de control pentru a se evita situațiile arătate mai sus.