Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, atrag atenția asupra unei situații inacceptabile din Marea Britanie, unde doi copii aparținând familiei Barbu, cetățeni români, au fost luați de la părinții lor printr-o decizie a unei instanțe pe care nu o comentăm. Dar, prin încălcarea Convenției cu privire la drepturile copilului, aceștia au fost dați spre adopție unei familii compuse din persoane de același sex, în condițiile în care, în România, nu ar fi fost posibil acest lucru. S-a încălcat, astfel, articolul 20 din Convenție, unde se arată în mod expres faptul că, în alegerea unei soluții de protejare a copilului, se va ține seama de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, dar și articolul 21, unde se arată clar că adopția internațională este posibilă doar dacă, în țara de origine, nu poate fi încredințat spre plasament familial sau spre adopție. Ori, în România era și este posibil acest lucru.

Statul britanic trebuie să înțeleagă că drepturile copilului nu pot fi călcate în picioare, așa cum a făcut cu copiii familiei Barbu, fără să suporte consecințele.