Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair

Această directivă are ca scop autorizația statelor membre de a respinge o cerere numai de la caz la caz, dar luând și în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui resortisant al unei țări terțe, cât și principiul proporționalității, dar numai pe baza unor dovezi sau a unor motive grave și obiective.

În același timp, este necesară o monitorizare și asigurarea faptului că statele membre pun în aplicare respectiva dispoziție în conformitate cu această interpretare atunci când transpun directiva și vor informa Parlamentul European și Consiliul în legătură cu aceasta, în cadrul obligațiilor care îi le revin în temeiul articolului 39.

Am votat în favoarea acestei rezoluții cu privire la intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair, considerând esențială încurajarea învățământului, a cercetării și a formării profesionale, pentru că acest schimb nu face altceva decât să vină în sprijinul țărilor membre, dar și a Uniunii Europene în ansamblul ei.