Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor

Piața unică este un spațiu fără frontiere interne, în care persoanele, mărfurile, serviciile și capitalurile circulă liber în temeiul principiului recunoașterii reciproce.

Din păcate, în unele state membre din Europa de Vest, se introduc legi privind salariul minim în sectorul transporturilor, invocându-se noțiunea de dumping social, cu trimitere la cei din Europa de Est, care sunt acuzați pe nedrept de concurență neloială. Aceste norme sunt aplicabile și persoanelor care își desfășoară activitatea doar temporar pe teritoriile lor.

Astfel, în Germania se impune transportatorilor străini de marfă și persoane un salariu minim de 8,5 euro pe oră, iar Franța se pregătește să facă la fel. O astfel de legislație afectează puternic funcționarea corespunzătoare a pieței interne și competitivitatea IMM—urilor. De asemenea, posibilitățile financiare ale societăților de transport din statele de est de a-și plăti salariații la un anumit nivel impus nu pot fi comparate cu cele ale statelor din vest, o abordare diferită putând duce la sfârșitul unor operatori de transport.

Consider că la nivelul pieței transporturilor din UE trebuie întreprinse măsuri pentru realizarea unei concurențe loiale prin combaterea practicilor frauduloase și eliminarea muncii ilegale, adevăratele probleme identificate. Reglementarea unui salariu minim ar duce doar la scindarea și restricționarea accesului pe această piață.