în scris. – Schimbările climatice afectează omenirea, iar fenomenele meteorologice extreme, devin din ce în ce mai frecvente. Pactul verde european reafirmă ambiția instituțiilor europene de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Agricultura depinde în mare măsură de condițiile meteorologice, fiind unul dintre cele mai vulnerabile sectoare.

România, al doilea exportator de grâu din UE, a fost afectată de cea mai gravă secetă din ultimii 100 de ani, cu efect direct asupra economiei europene, ceea ce denotă importanța respectării măsurilor climatice la nivel european, cât și respectarea celor de la nivel global. Parlamentul European a votat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 60 % până în 2030, reprezentând un efort financiar suplimentar, extrem de dificil de atins de către statele membre.

În mod sigur cu toții ne dorim un continent neutru din punct de vedere climatic, dar fără a provoca o creștere semnificativă a șomajului la nivelul Uniunii Europene. Obiectivele climatice nu trebuie să pună în pericol milioanele de locuri de muncă, fără certitudinea că lucrătorii din industriile afectate direct vor avea un viitor pe piața muncii europene. Europa trebuie să ia măsuri rapide și ferme pentru protejarea locurilor de muncă.