Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale

Serviciile poștale au suferit schimbări importante de la deschiderea completă a pieței din sectorul serviciilor poștale, în 2008. Pe de o parte, comunicațiile pe suport de […]

Citeste tot...

Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital

Întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderile cu o capitalizare medie joacă un rol important pentru economia europeană în ceea ce privește ocuparea forței de muncă […]

Citeste tot...

Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor

Șomajul reprezintă una dintre problemele cu care Uniunea Europeană se confruntă, acesta afectând 23 de milioane de persoane în 2015, dintre care 4,5 milioane de tineri, […]

Citeste tot...

Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament”

Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului. Directiva privind egalitatea de tratament a reușit […]

Citeste tot...

Protocol la Acordul UE-Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor (aderarea Croaţiei)

Datorită proximității geografice și culturale și, în special, datorită importanței sale politice și economice, UE și cele 28 de state membre reprezintă cel mai important partener […]

Citeste tot...

Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă

Summitul social tripartit pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (TSS) a fost instituit prin Decizia 2003/174/CE, care a oficializat practica de a organiza reuniuni […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC

În 2000, când a fost încheiat Acordul de parteneriat de la Cotonou, a existat necesitatea unor schimbări fundamentale în preferințele comerciale nereciproce de lungă durată care […]

Citeste tot...

Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Evenimentele recente din Polonia referitoare la disputele legate de componența și funcționarea Curții Constituționale au dat naștere unor preocupări în ceea ce privește garanțiile de respectare […]

Citeste tot...

Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional

De la revoluția tunisiană din 2011, UE a acordat sprijin politic, financiar și tehnic pentru tranziția democratică a Tunisiei. Toate acestea au fost realizate ținându-se seama […]

Citeste tot...

Dumpingul social în UE

Am votat împotriva acestui raport, având în vedere prevederile referitoare la armonizarea politicilor sociale la nivelul UE, precum și cele referitoare la crearea de măsuri protecționiste […]

Citeste tot...

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP

Este important ca informațiile destinate consumatorilor cu privire la produsele de investiții să fie comparabile, pentru a promova condiții competitive egale pe piață, indiferent de tipul […]

Citeste tot...

Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3)

Într-un context european marcat de crize economice și sociale, Uniunea Europeană are rolul de a stimula o creștere economică sustenabilă prin valorificarea potențialului de inovare. Dezvoltarea […]

Citeste tot...

Cooperarea teritorială europeană – practici optime și măsuri inovatoare

Cooperarea teritorială europeană are o contribuție semnificativă la consolidarea obiectivului Uniunii de coeziune teritorială, stimulând atât creșterea economică, cât și dezvoltarea teritorială a regiunilor. În urma […]

Citeste tot...

Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Constituirea unei comisii de anchetă care să investigheze presupusele contravenții sau cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea legislației Uniunii în ceea ce privește măsurarea emisiilor în […]

Citeste tot...

Acordul UE-China referitor la aderarea Croației

Acordul între Uniunea Europeană și China vizează modificarea concesiilor tarifare legate de aderarea Croației la Uniune. Având în vedere că Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală […]

Citeste tot...

Acordul UE-Uruguay referitor la aderarea Croației

Acordul între Uniunea Europeană și Uruguay vizează modificarea concesiilor tarifare legate de aderarea Croației la Uniune. Având în vedere că Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală […]

Citeste tot...