Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Constituirea unei comisii de anchetă care să investigheze presupusele contravenții sau cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea legislației Uniunii în ceea ce privește măsurarea emisiilor în […]

Citeste tot...

Acordul UE-China referitor la aderarea Croației

Acordul între Uniunea Europeană și China vizează modificarea concesiilor tarifare legate de aderarea Croației la Uniune. Având în vedere că Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală […]

Citeste tot...

Acordul UE-Uruguay referitor la aderarea Croației

Acordul între Uniunea Europeană și Uruguay vizează modificarea concesiilor tarifare legate de aderarea Croației la Uniune. Având în vedere că Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală […]

Citeste tot...

Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare)

În contextul modificărilor aduse de Tratatul de la Lisabona și prin adoptarea ulterioară a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (privind actele delegate), Comisiei i s-a solicitat să […]

Citeste tot...

Statisticile referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică

Obiectivul acestui regulament este de a transforma caracterul voluntar în caracter obligatoriu, pentru a evita problemele legate de colectarea de date raportate de mai multe state […]

Citeste tot...

Către o nouă organizare a pieței energiei

Printre provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei se numără dependența de importurile de petrol și gaze care s-a amplificat în ultimii ani, lipsa […]

Citeste tot...

Strategia UE pentru încălzire și răcire

Multe dintre clădirile europene se confruntă în prezent cu problema pierderilor de energie din cauza izolării lor necorespunzătoare și a sistemelor de încălzire vechi și ineficiente. […]

Citeste tot...

O strategie a UE pentru regiunea alpină

Turismul sustenabil și competitiv, reducerea izolării zonelor interioare și îndepărtate prin îmbunătățirea accesului acestora la servicii de transport și energie, diversificarea ofertei și a produselor turistice, […]

Citeste tot...

Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar

Politicile UE privind migrația trebuie să fie înclinate spre soluționarea cauzelor profunde ale migrației, având ca obiectiv principal investigarea și soluționarea cauzelor reale ale sărăciei în […]

Citeste tot...

Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată

Obiectivul raportului și, în general, al politicilor pentru echilibrarea vieții profesionale și a celei private este nu numai de a promova egalitatea de gen în mediul […]

Citeste tot...

Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap este diferită față de celelalte tratate privind drepturile omului prin faptul că persoanele cu dizabilități și organizațiile lor […]

Citeste tot...

Bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE

Domnule președinte, circulația liberă a mărfurilor constituie una dintre cele patru valori fundamentale ale Uniunii Europene. Impunerea de către autorități a unor condiții sau cerințe specifice […]

Citeste tot...

Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor

Piața unică este un spațiu fără frontiere interne, în care persoanele, mărfurile, serviciile și capitalurile circulă liber în temeiul principiului recunoașterii reciproce. Din păcate, în unele […]

Citeste tot...

Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan

Acordul-cadru dintre Uniune și Azerbaidjan are drept obiectiv cooperarea în domenii cheie în vederea dezvoltării relațiilor dintre cele două părți. Prezentul protocol are rolul de a […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015

Având în vedere faptul că în urma exercițiului financiar 2015 a rămas un excedent de 1 349 de milioane de euro, prezentul proiect are scopul de a […]

Citeste tot...

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

Prezenta inițiativă legislativă este fundamentală în cadrul politicii privind clima și energia pentru 2030, având rolul de a înlocui Directiva 2010/30/UE privind indicarea, prin etichetare și […]

Citeste tot...