Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

Evaziunea fiscală reprezintă o problemă cu implicații grave asupra Uniunii Europene și statelor membre, care afectează în mod direct bugetul Uniunii. Combaterea evaziunii fiscale și oprirea […]

Citeste tot...

Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020

Uniunea Europeană trebuie să fie astăzi preocupată mai mult ca niciodată de identificarea mecanismelor și pârghiilor prin care să dea expresie solidarității europene și, în același […]

Citeste tot...

Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016

Comisia internațională pentru vânătoare de balene a interzis în anul 1982 vânarea comercială a tuturor speciilor de balene. Cu toate acestea, Japonia a continuat vânarea a […]

Citeste tot...

Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă atât pentru UE, cât și pentru Peru o reușită în ceea ce […]

Citeste tot...

Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

Propunerea cu privire la limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră contribuie la competitivitatea sectorului industrial european prin simplificarea legislației existente privind omologarea de tip […]

Citeste tot...

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii

Am votat împotriva raportului referitor la refugiați: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii, având în vedere faptul că nici de această dată nu se ține […]

Citeste tot...

Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor

Susțin necesitatea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor cu privire la standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor, recomandări adresate de către Parlament […]

Citeste tot...

O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

În prezent, UE este cea mai bogată economie din lume. Din păcate, conform previziunilor emise de specialiști, până în 2050, UE 28 va reprezenta numai 15 % din […]

Citeste tot...

Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE

Traficul de ființe umane reprezintă una dintre cele mai grave forme de abuz asupra drepturilor omului, încălcând în mod profund și pe termen lung demnitatea, integritatea […]

Citeste tot...

Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (dezbatere)

Doamnă președintă, Uniunea Europeană trebuie să fie preocupată mai mult ca niciodată de identificarea mecanismelor și pârghiilor prin care să dea expresie solidarității europene și, în […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (Acordul-cadru)

Implicarea țărilor partenere în cadrul politicii europene de vecinătate se transpune și prin diverse acorduri cheie. Interesul manifestat de Republica Libaneză de a participa la programele […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul euro-mediteranean dintre UE și Liban (extinderea din 2004)

Implicarea țărilor partenere în cadrul politicii europene de vecinătate se transpune și prin diverse acorduri cheie. Interesul manifestat de Republica Libaneză de a participa la programele […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (aderarea Bulgariei și a României)

Implicarea țărilor partenere în cadrul politicii europene de vecinătate se transpune și prin diverse acorduri cheie. Interesul manifestat de Republica Libaneză de a participa la programele […]

Citeste tot...

Acordul dintre UE și Monaco referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare

Schimbul automat de informații privind conturile financiare reprezintă o metodă importană de combatere a fraudei și evaziunii fiscale transfrontaliere având la bază cooperarea și consolidarea relațiilor […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

Fondul european de ajustare la globalizare are un rol esențial în sprijinirea lucrătorilor afectați de schimbările structurale intervenite în practicile comerciale mondiale. În situația dată, fondul […]

Citeste tot...

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu

Exploatarea resurselor acvatice este necesară a se realiza într-un mod responsabil, ținându-se cont de condițiile economice, de mediu și sociale durabile. Prezenta propunere are rolul de […]

Citeste tot...