Strategia privind piața unică

În cadrul procesului de integrare europeană, finalizarea pieței unice a fost și va rămâne întotdeauna o prioritate politică esențială. În ultimii ani s-a schimbat contextul radical, […]

Citeste tot...

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, fondurile europene alocate în cadrul politicilor de coeziune sunt menite să asigure creșterea nivelului de trai al cetățenilor din Uniunea Europeană. Procedurile stabilite la […]

Citeste tot...

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

Prezenta propunere de directivă urmărește consolidarea cooperării dintre autoritățile fiscale ale statelor membre în vederea combaterii evaziunii fiscale în contextul importanței planificării fiscale agresive. Necesitatea ca […]

Citeste tot...

Acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului

Dezechilibrul de gen în luarea concediului pentru creșterea copilului persistă chiar după un deceniu de la transpunerea directivei aferente de către statele membre. Devine aproape imposibilă […]

Citeste tot...

Prevenirea și combaterea traficului de persoane

Traficul de persoane reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, dar și o încălcare a integrității personale ale victimei, fiind o formă gravă de criminalitate […]

Citeste tot...

Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri

Ținând cont de Regulamentul UE nr 575/2013 și a de Directivaei 2013/36/UE, directivele sunt aplicate atât instituțiilor de credit, dar în același timp și societăților de […]

Citeste tot...

Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol)

Un nivel ridicat și armonizat de protecție a datelor, care să acopere activitățile polițienești și judiciare din Uniune, consider că reprezintă o modalitate crucială de respectare […]

Citeste tot...

Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair

Această directivă are ca scop autorizația statelor membre de a respinge o cerere numai de la caz la caz, dar luând și în considerare circumstanțele specifice […]

Citeste tot...

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE

Propunerea privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii are ca scop codificarea Regulamentului CE) nr. […]

Citeste tot...

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE

Propunerea privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii are ca scop codificarea Regulamentului CE) nr. […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Liberia pune bazele dezvoltării unei politici în domeniul pescuitului durabil și exploatărilor raționale a reusurselor […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară

Începând cu 1989 au existat o serie de acorduri în domeniul pescuitului cu Mauritania care au permis navelor europene să pescuiască în zonele acestei țări. Acest […]

Citeste tot...

Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS)

Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil a avut la bază negocieri între Comunitatea Europeană și statele membre […]

Citeste tot...

Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020

Noile instrumente de dezvoltare territorială în politica de coeziune, respectiv Investițiile Teritoriale Integrate și Dezvoltarea Locală Plasată sub responsabilitatea comunității au fost elaborate ca răspuns la […]

Citeste tot...

Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe

Prezenta propunere privind statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe are ca obiectiv modificarea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 cu […]

Citeste tot...

Politica de coeziune în regiunile montane ale UE

Politica de coeziune în regiunile montane reprezintă un subiect care s-a aflat permanent în preocuparea mea dat fiind importanța acestor zone atât pentru România, cât și […]

Citeste tot...