Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2016/000 TA 2016 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

La 22 februarie 2016, Comisia a adoptat o nouă propunere de decizie privind mobilizarea FEG. Această propunere privește mobilizarea unei sume de 380.000 EUR din rezerva […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016: un nou instrument pentru furnizarea de sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii

Am votat în favoarea acestui raport referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016: un nou instrument pentru furnizarea de sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Samo Jereb

În numirea unui nou membru al Curții de Conturi s-au luat în considerare prevederile articolul 286 aliniatul 2 din Tratatul care privește funcționarea Uniunii Europene, cât […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Mihails Kozlovs

La numirea unui nou membru al Curtii de Conturi s-a avut în vedere articolul 286 aliniatul 2 din Tratatul care privește funcționarea Uniunii Europene, cât și […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor

Am votat în favoarea raportului cu privire la Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor deoarece am consultat CV-ul acestuia și sunt de […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko

Am dat un vot favorabil raportului cu privire la Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko pentru că urmărind activitatea sa atât în […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Janusz Wojciechowski

Având în vedere articolul 286 aliniatul 2 din Tratatul care privește funcționarea Uniunii Europene, cât și articolul 121 din Regulamentul de procedură care au fost consultate […]

Citeste tot...

Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat

Am votat împotriva Obiecţiei în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat dat fiind faptul că propunerea Comisiei avea la bază […]

Citeste tot...

UE într-un mediu global în schimbare – O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă

În prezent există o serie de provocări care amenință stabilitatea Uniunii, motiv pentru care este necesară o voință politică fermă din partea Uniunii, cât și a […]

Citeste tot...

Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală

Strategia UE privind Asia Centrală devine cu atât mai importantă cu cât amenințările și provocările de securitate sunt din ce în ce mai prezente, fiind nevoie […]

Citeste tot...

Epidemia cauzată de virusul Zika

Virusul Zika a devenit o amenințare reală la adresa cetățenilor, răspândindu-se într-un ritm alert. În prezent, nu există încă tratamente sau vaccinuri prin care să se […]

Citeste tot...

Situația din Polonia

Statele membre trebuie să se bazeze pe valori precum democrația, promovarea drepturilor omului, libertăților fundamentale și să se ghideze după principiile statului de drept. Egalitatea, respectul […]

Citeste tot...

Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) (dezbatere)

Doamnă președintă, doresc să îi felicit pe toți cei care au lucrat la acest raport, dar, în același timp, nu pot să nu constat cu regret […]

Citeste tot...

Criza de pe piața agricolă (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, sectorul agricol din Uniunea Europeană trece prin cea mai dificilă perioadă din ultimii ani, chiar dacă, în anul 2015, au fost luate […]

Citeste tot...

Produsele originare din anumite state ACP

Raportul referitor la regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) propune reglementarea importurilor […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, Danemarca și Groenlanda: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară

Domeniul pescuitului reprezintă un sector economic important, care necesită politici responsabile și sustenabile. Există o serie de acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului semnate de Uniunea […]

Citeste tot...