Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre

Au fost semnalate de către diferite organizații non-guvernamentale, autorități compentente, precum și organizații ale medicilor veterinari creșteri ale comerțului ilegal cu animale de companie, însoțite de […]

Citeste tot...

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, doamnelor și domnilor colegi, liderii Uniunii Europene și responsabilii celor 28 de state membre au fost preocupați de găsirea unui compromis care să prevină […]

Citeste tot...

Rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene

Autoritățile locale sunt principalii actori responsabili pentru implementarea politicii de coeziune. Ele se află în contact direct cu cetățenii și răspund întotdeauna nevoilor acestora. Însă, în […]

Citeste tot...

Raportul pe 2015 privind progresele înregistrate de Serbia

Serbia este cel de-al 33-lea stat participant la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, fiind una din țările care aspiră să devină membră a UE. […]

Citeste tot...

Situația din Libia

Situația din Libia este marcată de puternice conflicte interne, instabilitate și disensiuni politice. Această situația a fost percepută favorabilă de diferite forțe extremiste, care amenință pacea […]

Citeste tot...

Insularitatea

Insulele europene prezintă caracteristici deosebite prin prisma condițiilor de mediu, având habitate și specii endemice, dar și din perspectiva aspectelor culturale, având un patrimoniu arhitectonic, situri, […]

Citeste tot...

Situația umanitară din Yemen

Yemen se confruntă cu o situație critică, caracterizată de conflicte, tensiuni tribale, violențe puternice având un impact umanitar semnificativ asupra populației civile, cu precădere asupra copiilor. […]

Citeste tot...

Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS

Genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război, indiferent de locul și de perioada în care sunt comise, nu trebuie lăsate nepedepsite, reprezentând o preocupare pentru […]

Citeste tot...

Acordul de asociere UE-Moldova: clauza de salvgardare și mecanismul de prevenire a eludării

Dreptul Uniunii are nevoie de existența unor instrumente pentru protecție temporară în cazul unei creșteri a importurilor. Mai ales când această creștere ar produce daune economice […]

Citeste tot...

Acordul de asociere UE-Georgia: mecanismul de prevenire a eludării

Între Uniunea Europeană și Georgia se aplică din septembrie 2014 un regim comercial preferențial ambițios, cunoscut ca zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA), acord […]

Citeste tot...

Ratificarea Tratatului de la Marrakech pe baza petițiilor primite, în special a Petiției nr. 924/2011

Uniunea Europeană respectă dreptul persoanelor cu dizabilități la educație și, în acest sens, trebuie să ajungă să garanteze și că legile care protejează drepturile de proprietate […]

Citeste tot...

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic FG72

Sănătatea cetățenilor săi și protecția mediului au constituit pentru Uniunea Europeană dintotdeauna obiective importante. Pentru a le garanta, este nevoie de o atenție sporită la alimentele […]

Citeste tot...

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic MON 87708 x MON 89788

Mediul și siguranța alimentară trebuie să fie cadrul de manevră limită al dezvoltării pieței interne, fără de care orice progres economic ar însemna de fapt un […]

Citeste tot...

Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic MON 87705 x MON 89788

În acest secol, dezvoltarea agriculturii se produce pe un palier microcelular, iar riscurile care trebuie supravegheate de către Uniune, în calitate de garant al siguranței alimentare […]

Citeste tot...

Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6)

Poluarea atmosferică produsă de emisiile de oxizi de azot (NO2) provoacă anual 75 000 de decese premature în Europa, 93 % dintre cazurile de depășire a concentrațiilor normale […]

Citeste tot...

Negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA)

TiSA reprezintă pentru UE o oportunitate de a-și consolida poziția dobândită, aceea de principal exportator mondial de servicii, iar cadrul în care se petrec negocierile, pentru […]

Citeste tot...