Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015

Dreptul la tratament egal reprezintă un drept definitoriu care stă la baza societății europene, fiind crucial pentru dezvoltarea viitoare a acesteia și implementarea lui trebuie să […]

Citeste tot...

Convenția ONU privind transparența în arbitrajul litigiilor dintre state și investitori realizat în baza tratatelor (dezbatere)

Doamnă președintă, domnule ministru, Parlamentul European, Comisia și Consiliul dar, nu în ultimul rând, statele membre și instituțiile internaționale de profil trebuie să aibă ca principală […]

Citeste tot...

Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat)

Obiectivul simplificării și clarității actelor legislative ale Uniunii Europene are ca scop creșterea gradului de coerență și un acces cât mai facil al cetățenilor europeni, în […]

Citeste tot...

Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele

Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa, emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității aerului în […]

Citeste tot...

Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți

Poluarea atmosferică este dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru ecosisteme. O mare parte a populației nu locuiește într-un mediu sănătos, potrivit standardelor actuale. Acest fapt ne […]

Citeste tot...

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina

Pentru a consolida lupta împotriva infracțiunilor transnaționale și a consolida cooperarea judiciară în Europa, există o necesitate operațională clară ca Eurojust să coopereze cu Ucraina. În […]

Citeste tot...

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru

Pentru consolidarea luptei împotriva criminalității transnaționale și pentru intensificarea cooperării judiciare în Europa există o necesitate operațională clară de cooperare între Eurojust și Muntenegru. Acest acord […]

Citeste tot...

Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

Munca nedeclarată are implicații bugetare extrem de grave prin venituri fiscale și asigurări sociale reduse. Aceasta are un impact negativ asupra ocupării forței de muncă, dar […]

Citeste tot...

Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității

În prezent biodiversitatea este supusă unor presiuni enorme, atât pe plan mondial, cât și în Europa. Speciile dispar într-un ritm alarmant, fapt cauzat de numeroase activități […]

Citeste tot...

Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo

Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Kosovo (ASA) are ca obiectiv stabilirea unor raporturi contractuale și consolidarea unui dialog politic, astfel încât […]

Citeste tot...

Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Raportul referitor la desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor reprezintă rezultatul eforturilor conjugate ale reprezentanților principalelor organisme ale Uniunii Europene prin […]

Citeste tot...

Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE]

Pe fondul atacurilor teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015, în urma cărora și-au pierdut viața cel puțin 130 de persoane originare din peste 26 […]

Citeste tot...

Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016

Respectarea drepturilor omului indiferent de rasă, origine, religie, clasă, castă, sex, orientare sexuală sau culoare a reprezentat întotdeauna o prioritate pentru Uniunea Europeană, statele membre având […]

Citeste tot...

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 s-au reflectat în raportul anual, care a oferit o imagine precisă și completă a lucrărilor Comisiei pentru petiții. Cetățenii […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia

Evoluția cooperării transfrontaliere are scopul de a susține lupta împotriva terorismului și a criminalității internaționale. Trebuie să reținem că Europa este atractivă pentru investitori și datorită […]

Citeste tot...

Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

O Uniune Europeană viabilă nu poate exista fără o justiție eficientă. Demersurile legislative în curs ale Uniunii Europene susțin funcționarea cadrului procesual, iar pilonii juridici trebuie […]

Citeste tot...