Metode și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei

Decizia privind resursele proprii este instrumentul juridic cheie care stabilește principalele elemente ale sistemului, în speță dimensiunea bugetului Uniunii. Noile dispoziții vin în sprijinul consolidării bugetului […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, […]

Citeste tot...

Marca UE

Protejarea pieței comunitare de pătrunderea bunurilor contrafăcute, în mod particular în ceea ce privește vânzările pe internet este un element esențial pentr piața comunitară. Propunerea dorește […]

Citeste tot...

Legislațiile statelor membre cu privire la mărci

Unele obiective ale Uniunii Europene pot fi atinse doar printr-o legiferare unitară la nivelul întregii contrucții comunitare, iar unul din aceste obiective este și cel al […]

Citeste tot...

Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil pescuitului din Atlanticul de Nord-Est

Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în […]

Citeste tot...

Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

Măsurile de tranzit pe care le adoptă Uniunea în ceea ce privește țările candidate sunt menite să ajusteze ritmul economic, social și politic al acestora din […]

Citeste tot...

Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol

Combaterea criminalității în Europa a devenit un target esențial pentru Uniune, având în vedere contextul eurpean și cel internațional, intensificarea atacurilor teroriste și amenințările pe care […]

Citeste tot...

Către o uniune europeană a energiei

Raportul referitor la „Către o Uniune Europeană a energiei” ridică problema provocărilor de ordin global cu care se confruntă sistemul energetic al Uniunii Europene și sublinează […]

Citeste tot...

Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020

Raportul privind pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 sublinează importanță existenței unei politici orientate spre viitor în care Uniune să-și asume mărirea nivelului […]

Citeste tot...

Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress

Instrumentului de microfinanțare PROGRESS a fost creat cu scopul de a oferi persoanelor defavorizate din punct de vedere social și financiar din Europa șansa de a-și […]

Citeste tot...

O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianual

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) din 2013, a inclus printre obiectivele sale realizarea producției maxime durabile, aplicându-se o abordare ecosistemică. Principalele instrumente cu care […]

Citeste tot...

Mobilitatea forței de muncă

Unul dintre avantajele pieței unice europene, mobilitatea forței de muncă reprezintă condiția principală care stă la baza creșterii economice, şi a diminuării șomajului. Atât mobilitatea ocupațională […]

Citeste tot...

Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC

Liberalizarea comerțului reprezintă un instrument important pentru a asigura creșterea și dezvoltarea economică durabilă, aceasta fiind un obiectiv pe care s-a construit Uniunea Europeană și care […]

Citeste tot...

Aderarea Ecuadorului la Acordul comercial dintre UE, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte

Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece consider că un comerț puternic este unul în care diversitatea produselor și numărul membrilor este în continuă creștere, într-o […]

Citeste tot...

In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020

Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece consider că politica de coeziune este unul dintre cele mai importante instrumente de care dispune Uniunea Europeană pentru a […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015: Resurse proprii – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Am votat în favoarea Proiectului de buget rectificativ (PBR) nr. 8/2015: Resurse proprii – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Acest raport prevede o rectificare a bugetului […]

Citeste tot...