Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, România a fost în aceste zile marcată de o tragedie cumplită, și anume de un incendiu puternic care a provocat moartea a 50 de […]

Citeste tot...

Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public

Una dintre preocupările intense ale Uniunii Europene a ținut de facilitarea cooperării și comunicării între instituțiile statelor membre, preocupare care s-a materializat într-o serie de programe, […]

Citeste tot...

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene

Reprezentarea politică a mandatelor în Parlamentul European nu este determinată de o singură alegere europeană, ci de cele 28 de alegeri naționale din cele 28 de […]

Citeste tot...

Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației

Companiile aeriene europene se cofruntă cu o serie de provocări privind competivitatea, începând cu 2012, fiind necesară reducerea a 20.000 de locuri de muncă din cadrul […]

Citeste tot...

Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol)

Propunerea de modernizare a cadrului legislativ al Colegiului European de Poliție ( CEPOL) este pasul corect avut în vedere de către Comisia Europeană, ținând cont de […]

Citeste tot...

Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare

Ca urmare a crizei financiare mondiale, izbucnită în perioada 2007-2008, au ieșit la suprafață activități speculative excesive, lacune grave în materie de reglementare, un cadru de […]

Citeste tot...

Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, măsurile de securitate devin o necesitate, mai ales cele legate de combaterea terorismului. Acestea trebuie aplicate luând în […]

Citeste tot...

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015

Stimularea coordonată a investițiilor private, menținerea angajamentelor în favoarea reformelor structurale și asumarea unei politici de responsabilitate bugetară sunt orientările de care bugetul UE ar trebui […]

Citeste tot...

Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă

Șomajul de lungă durată a avut efecte diferite la nivelul statelor membre, având în vedere diverși factori precum efectele crizei economice, situația macroeconomică, structura economică și […]

Citeste tot...

Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS) în domeniul aviației civile

Dronele sau sistemele de aeronave pilotate de la distanță (remotely piloted aircraft systems – RPAS) reprezintă un subiect de interes care ne preocupă și căruia trebuie […]

Citeste tot...

Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa

Dacă în 2008 turismul furniza 5,8 % din locurile de muncă existente la nivelul Uniunii Europene și contribuia cu mai mult de 5 % la PIB-ul European, în […]

Citeste tot...

Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție cu privire dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor […]

Citeste tot...

Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – toate secțiunile

Bugetul general UE pentru exercițiul financiar 2016 constă în propunerea reducerii cuantumului sumelor care urmează a fi redistribuite de la o serie de linii bugetare aferente […]

Citeste tot...

Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

În vederea unui cadru legislativ cât mai cuprinzator în domeniul pescuitului Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra transpunerii în dreptul Uniunii a unei serii de […]

Citeste tot...

Alimentele noi

Sectorul alimentar este unul dintre cele mai productive la nivelul Uniunii Europene. Aceasta productivitate trebuie să aibă în vedere în primul rând siguranța consumatorilor și mai […]

Citeste tot...

Inițiativa cetățenească europeană

Posibilitatea acordată cetățenilor de a se exprima prin intermediul unor inițiative legislative reprezintă un pas important în asigurarea legitimității și consolidării democrației participative la nivelul Uniunii […]

Citeste tot...