Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice

Regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice reprezintă o zonă cu diferențe socioeconomice considerabile între țările membre ale Uniunii Europene și celelalte state terțe. Strategia UE […]

Citeste tot...

Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020

Obiectivele Strategiei Europa 2020 necesită o analiză în detaliu în cadrul procesului de revizuire intermediară, astfel încât, îndeplinirea lor să țină cont cât mai mult de […]

Citeste tot...

Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică

Politica de coeziune este o politică care se bazează pe dispozițiile Tratatului Fundamental al Uniunii Europene și reprezintă o expresie a solidarității europene care vizează consolidarea […]

Citeste tot...

Politica agricolă comună: abrogarea actelor caduce

Politica agricolă comună reprezintă un set de reguli și mecanisme la nivelul Uniunii Europene, care reglementează producerea și comercializarea produselor agricole din spațiul european, acordând atenție […]

Citeste tot...

Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare

Acordul UE – Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare s-a semnat în 27 mai 2015. Acest acord are un rol foarte important […]

Citeste tot...

Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi: abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii

Am votat în favoarea raportului care se referă la abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii deoarece consider că trebuie să avem o economie fiscală cât […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia

Am votat în favoarea schimbului autorizat de date în ceea ce privește datele dictiloscopice din Suedia deoarece cooperarea transfrontalieră este foarte benefică pentru statele membre și […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia

Am votat în favoarea schimbului autorizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice din Belgia deoarece cooperarea transfrontalieră este foarte benefică pentru protejarea legislației naționale […]

Citeste tot...

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia

Am votat în favoarea schimbului autorizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice din Polonia, deoarece consider că la nivel transfrontalier sunt stipulate aspecte precum […]

Citeste tot...

Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate

Eforturile considerabile depuse de-a lungul anilor în Uniune cu scopul de a consolida dreptul la informare al cetățenilor săi sunt demersuri care trebuie susținute prin legiferare […]

Citeste tot...

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice

Domeniul comunicațiilor a constituit pentru Uniunea Europeană o provocare în demersurile făcute pentru a crea un spațiu comun de comerț și a oferi cetățenilor săi egalitate […]

Citeste tot...

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente

Dreptul la integritatea fizică și psihică este garantat eficient fiecărui cetățean al Uniunii, însă pentru a fi consecvenți și a continua în mod real lupta împotriva […]

Citeste tot...

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

Proiectul de rezoluție legislativă a Parlamentului European referitor la schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal are în vedere stabilirea domeniului de aplicare și a […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS

Raportul bugetar privind exercițiul financiar 2013 al întreprinderii comune ARTEMIS prezintă într-un mod exhaustiv situația financiară a acesteia până în data de 31 decembrie 2013, fiind […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie

Raportul bugetar privind exercițiul financiar 2013 al Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) prezintă într-un mod cuprinzător situația financiară a acestuia până în data de […]

Citeste tot...

Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC

Am votat în favoarea acestui Raport privind descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC pentru că acest raport a dus la consolidarea conturilor Uniunii Europene pentru […]

Citeste tot...