Criza Ebola: lecțiile pe termen lung

Epidemia de Ebola a apărut prima dată pe teritoriul statelor Sierra Leone, Liberia și Guineea, acestea fiind cele mai afectate state, unde speranța medie de viață […]

Citeste tot...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului (dezbatere)

Doamnă Președintă, William Gladstone spunea că justiția târzie este o justiție nulă. Tocmai de aceea, salut propunerea Consiliului privind creșterea numărului de judecători la Curtea de […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

Acest proiect de buget rectificativ se referă la o revizuire a previziunilor privind resursele proprii tradiționale, bazele de calcul ale Taxelor pe Valoare Adăugată și pe […]

Citeste tot...

Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația

Proiectul de buget rectificativ are în vedere gestionarea crizei refugiaților prin adoptarea imediată de măsuri bugetare în temeiul agendei europene priving migrația. Așa cum am susținut […]

Citeste tot...

Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice

În momentul actual, schimbările climatice sunt o amenințare mondială care necesită atenție urgentă, avand un potențial ireversibil la adresa societăților umane și a biosferei. În acest […]

Citeste tot...

Serviciile de plată în cadrul pieței interne

Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne aduce noi reglementări, în concordanță cu […]

Citeste tot...

Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă

Egalitatea de tratament între femei și bărbați este una dintre preocupările principale ale Uniunii Europene. Principiul egalității de remunerare pentru munca de valoare egală a fost […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean referitor la principiile generale de participare a Tunisiei la programele Uniunii

În ultimii ani, economia tunisiană s-a deteriorat semnificativ în ambele planuri, intern și extern, dar mai ales în ceea ce privește schimburile comerciale cu Europa, care […]

Citeste tot...

Limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă

Conform studiului de impact al Comisiei, poluarea atmosferică conduce la peste 400 000 de decese premature pe an și la costuri medicale de până la 940 de […]

Citeste tot...

Cazeinele și cazeinații destinați consumului uman

Raportul referitor la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman propune apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman, necesitatea sa derivând […]

Citeste tot...

Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

Raportul referitor la propunerea de regulament privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii aduce noi reglementări din sfera achizițiilor publice și încheierea contractelor de concesiune […]

Citeste tot...

Convenția privind munca forțată a OIM (cooperarea judiciară în materie penală)

De la adoptarea convenției în 1930, Conferința Internațională a Muncii a făcut un apel către statele membre să elimine recurgerea la munca forțată în cel mai […]

Citeste tot...

Supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control

Între 2010 și 2012 s-au raportat 21 de decese în patru state membre constatându-se prezența 4-metilamfetaminei singure sau în combinație cu alte substanțe. În unele cazuri, […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: catastrofele produse în Bulgaria și Grecia în 2015

Începutul anului 2015 a reprezentat pentru Bulgaria și Grecia o perioadă extrem de grea. Atât zăpada, cât și inundațiile au condus la daune directe totale de […]

Citeste tot...

Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole

Indicația geografică servește la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate, în cazurile în care o calitate, reputație sau alte caracteristici ale produsului sunt […]

Citeste tot...