Cooperarea științifică și tehnologică cu Insulele Feroe: Programul Orizont 2020

Programul Orizont 2020 este un instrument financiar care pune în practică inițiativele cuprinse in Uniunea Inovării, fiind cel mai important program de cooperare și inovare finanțat […]

Citeste tot...

Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă

Încurajarea participării acționarilor la guvernanța corporativă a societăților are rolul de a crește performanțele financiare ale acestora, responsabilizează deciziile și, în același timp, apară interesele particulare […]

Citeste tot...

Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Dezechilibrele structurale înregistrate pe piața europeană a carbonului au impus necesitatea unor măsuri de corectare la nivelul cererii și al ofertei deoarece, fără o intervenție promptă, […]

Citeste tot...

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Obiectivele principale ale strategiei europene privind ocuparea forței de muncă trebuie să urmărească, în primul rând, combaterea șomajului, în special în rândul tinerilor, securitatea lucrătorilor, măsuri […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în structura comerțului mondial. […]

Citeste tot...

Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare

Resursele interne sunt și vor rămâne în continuare cea mai importantă sursă de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare, precum și pentru țările dezvoltate. Deși […]

Citeste tot...

Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară

Utilizarea eficientă a resurselor este un aspect extrem de important în actualul context european și internațional. Europa depinde de resursele importate mai mult decât orice altă […]

Citeste tot...

Crearea unei uniuni a piețelor de capital

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la crearea unei uniuni a piețelor de capital. Pentru a rămâne competitivă și atractivă pe piața internațională, Uniunea […]

Citeste tot...

Agenda europeană privind securitatea

Terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și informatică reprezintă, la ora actuală, cele mai mari amenințări la adresa Europei, punând în pericol viețile cetățenilor prin limitarea securității, a […]

Citeste tot...

Situația din Yemen

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la situația din Yemen. Atunci când vorbim de încălcarea drepturilor omului, de violență și de limitarea securității, este […]

Citeste tot...

Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică

Am votat în favoarea raportului referitor la provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică. Țări precum […]

Citeste tot...

Revizuirea politicii europene de vecinătate

Am votat în favoarea raportului referitor la revizuirea politicii europene de vecinătate deoarece consider că politica de vecinătate are rolul de a aprofunda și intensifica cooperarea […]

Citeste tot...

Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe

Dreptul de autor și proprietatea intelectuală au fost și vor fi una din prioritățile Uniunii Europene, evoluția societății umane având ca fundament creativitatea și inventivitatea. Industriile […]

Citeste tot...

Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație

Fondul european pentru democrație a demonstrat în actualul context internațional, încărcat de provocări, faptul că își îndeplinește cu succes obiectivul de promovare și încurajare a democratizării […]

Citeste tot...

Situația din Burundi

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la situația din Burundi. Atunci când vorbim de încălcarea drepturilor omului, de violență și de limitarea securității, este […]

Citeste tot...

Comemorarea masacrului din Srebrenica

În acest an se marchează cea de a 20-a comemorare a genocidului și epurării etnice care au avut loc în Srebrenica și în împrejurimi în timpul […]

Citeste tot...