ACER – resurse umane pentru monitorizarea piețelor angro de energie

Doamnă Președinte, securitatea energetică trebuie să constituie o preocupare permanentă la nivelul Uniunii Europene și a statelor membre. Acest lucru impune o cooperare strânsă între state, […]

Citeste tot...

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

Politica de securitate și apărare comună a apărut şi s-a dezvoltat ca o consecinţă firească a procesului de construcţie europeană, în condiţiile în care au devenit […]

Citeste tot...

Finanţarea politicii de securitate şi apărare comune

Într-o perioadă în care ne confruntăm tot mai frecvent cu diferite amenințări din exterior, politica de securitate și apărare a Uniunii Europene impune o reevaluare în […]

Citeste tot...

Capabilitățile de securitate și apărare în Europa

Într-un mediu caracterizat de o creștere semnificativă a numărului de conflicte armate, de crize de intensitate scăzută, de război hibrid sau intermediar, de state eșuate sau […]

Citeste tot...

Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației)

Acordul iniţial semnat la Pretoria în 1999 doreşte să vizeze consolidarea cooperării bilaterale într-o serie de domenii care urmăresc obiective cum ar fi: consolidarea dialogului bilateral, […]

Citeste tot...

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

UE a arătat de-a lungul timpului faptul că este preocupată de iniţierea şi aplicarea unor măsuri de combatere a spălării banilor proveniți din săvârșirea unor infracțiuni. […]

Citeste tot...

Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri

O acțiune coordonată întreprinsă de statele membre în domeniul transferurilor bancare electronice contribuie la combaterea fraudelor și a acțiunilor care pot avea repercusiuni grave asupra securității […]

Citeste tot...

Procedurile de insolvență

În contextul în care procedurile transfrontaliere de insolvenţă nu mai constituie o excepţie, ci un fenomen curent care afectează nu doar întreprinderile sau grupurile de întreprinderi […]

Citeste tot...

Concediul de maternitate

Familia este un pilon important în ceea ce priveşte progresul societăţii, iar sustenabilitatea societăţii europene este imposibil de obţinut fără o demografie sănătoasă, ceea ce presupune […]

Citeste tot...

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

Fie că ne referim la integrare socială, fie că ne referim la incluziune de ordin economic, persoanele cu dizabilităţi au nevoie de sprijin continuu. Instrumente precum […]

Citeste tot...

Epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii

Răspândirea bacteriei Xylella fastidiosa care în prezent a afectat culturile de măslini din nordul Italiei, dar care în viitor riscă să se extindă și la vița […]

Citeste tot...

Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică […]

Citeste tot...

Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat

Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor […]

Citeste tot...

Finanțarea pentru dezvoltare

Prin adoptarea agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015, care va înlocui Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, comunitatea internațională va răspunde provocărilor cu care se […]

Citeste tot...

Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa

Ne confruntăm cu mai multe probleme în ceea ce privește siguranța pacienților. În primul rând deoarece criza economică creează presiuni asupra bugetelor destinate asistenței medicale, iar […]

Citeste tot...