Dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Salut decizia Parlamentului European și a Consiliului de a modifica Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului și al Consiliului […]

Citeste tot...

Măsuri europene pentru combaterea criminalității organizate și a corupției (dezbatere)

Daniel Buda (PPE ), în scris. – Salut decizia colegilor de a readuce pe ordinea de zi acest subiect cu o importanță majoră pentru UE. În […]

Citeste tot...

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Daniel Buda (PPE ). – Doresc să atrag atenția asupra unei situații inacceptabile pentru România, care este tratată ca o țară de mâna a doua. În […]

Citeste tot...

Încheierea Acordului de asociere cu Georgia

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea raportului cu privire la propunerea de rezoluţie fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie […]

Citeste tot...

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea raportului cu privire la mobilizarea sumei de rezervă pentru anul 2014, în cuantum de 4 […]

Citeste tot...

Proiect de buget rectificativ nr. 4/2014: Resurse proprii tradiționale (RPT), bazele de calcul ale TVA și venitului național brut (VNB)

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea proiectului de buget rectificativ care are scopul de a reduce creditele bugetare pentru Autoritatea Europeană […]

Citeste tot...

Proiect de buget rectificativ nr. 7/2014: Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea proiectului de buget rectificativ de mobilizare a Fondului de solidaritate al UE pentru a acorda […]

Citeste tot...

Sistemul de resurse proprii al Uniunii – ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea raportului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii și ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre. […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: regiunile afectate de catastrofe

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea raportului de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru suma de 50 000 […]

Citeste tot...

Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA

Daniel Buda (PPE ). – Domnule președinte, atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii, precum și cele de la Madrid, Londra și […]

Citeste tot...

Examinarea științifică a problemelor legate de produsele alimentare

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea acestui raport de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența […]

Citeste tot...

Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES)

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea acestei recomandări cu privire la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii […]

Citeste tot...

Acord de cooperare cu Marocul privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul […]

Citeste tot...

Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei cu Ucraina (A8-0039/2014 – Jerzy Buzek)

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în […]

Citeste tot...

Participarea Croației la Spaţiul Economic European (A8-0026/2014 – Alexander Graf Lambsdorff)

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a […]

Citeste tot...