Relațiile UE-Turcia

Uniunea Europeană și Parlamentul European au condamnat cu fermitate lovitura militară eșuată din Turcia și au recunoscut responsabilitatea legitimă a autorităților turce de a-i aduce în […]

Citeste tot...

Activitățile Ombudsmanului European din 2015

Salut dialogul continuu și relațiile strânse ale Ombudsmanului cu o întreagă serie de instituții ale UE, inclusiv cu Parlamentul European, precum și cu alte agenții, în […]

Citeste tot...

Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA

Circulația liberă a persoanelor și mărfurilor în UE atrage după sine și ilegalități săvârșite de cetățenii europeni la nivel transfontalier. Numai în ceea ce privește fraude […]

Citeste tot...

Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice

Traficul cu specii sălbatice este o formă de criminalitate internațională organizată de o valoare estimată de aproximativ 20 de miliarde EUR anual și care a crescut […]

Citeste tot...

Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului

Intreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) constituie motorul principal al economiei europene, reprezentând, în 2014, 99,8 % din toate întreprinderile din sectorul nefinanciar. În ultimii ani, IMM-urile […]

Citeste tot...

Situația din Belarus

Progresele înregistrate de Belarus în ultimii doi ani au contribuit la îmbunătățirea relațiilor UE-Belarus. Concret, este vorba despre participarea proactivă a Belarusului la Parteneriatul estic și […]

Citeste tot...

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici

Aproximativ 90% din locuitorii orașelor din Europa sunt expuși la poluanți în concentrații peste nivelurile de calitate a aerului considerate dăunătoare pentru sănătate. Totodată, în Europa, […]

Citeste tot...

Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa

Statele membre UE precum și cetățenii acestora se confruntă cu o presiune tot mai intensă de dezinformare și de propagandă din partea unor țări și actori […]

Citeste tot...

Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor

Luând în considerare Cartea drepturilor fundamentale a UE și Convenția Națiunilor Unite se impune ca UE să combată discriminarea pe motiv de handicap și să elaboreze […]

Citeste tot...

Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol

Propunerea referitoare la cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol prevede un schimb de informații din diferite domenii de specialitate, dar și diverse rapoarte cu […]

Citeste tot...

Accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor

Prezenta inițiativă are în vedere extinderea accesului autorităților fiscale la informații cu privire la combaterea spălării banilor în vederea atingerii obiectivelor de monitorizare a aplicării Directivei […]

Citeste tot...

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015

Zona euro continuă să fie influențată de rata foarte scăzută a inflației, de anumite dezechilibre macroeconomice semnificative, dar și de un nivel ridicat al șomajului, în […]

Citeste tot...

Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul

Piața serviciilor financiare cu amănuntul de la nivelul statelor membre este una fragmentată, fiind în continuare insuficient de dezvoltată. Drept urmare, e nevoie de măsuri imediate […]

Citeste tot...

Uniunea Europeană a Apărării

Europa este marcată de crize puternice de ordin social, economic, dar și de securitate. Europa se confruntă cu multiple amenințări teroriste, dar și cu probleme de […]

Citeste tot...

Valorificarea potențialului transportului naval de pasageri

Transportul naval de pasageri are un rol esențial în vederea asigurării sustenabilității sectorului european de transporturi, fiind necesară valorificarea potențialului prin tehnologii inovatoare astfel încât navele […]

Citeste tot...

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

Deteriorarea mediului de securitate european, generată de creșterea numărului de amenințări, fie ele convenționale, sau hibride, a dus la creșterea sentimentului de insecuritate în rândul cetățenilor […]

Citeste tot...