Daniel Buda (PPE ), în scris. — Acordul interinstituțional al Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei stabilește modul de organizare și coordonare a procesului legislativ european. M-am exprimat în favoarea acestei propuneri de regulament, deoarece consider că procedura de codificare confirmată de grupul de lucru consultativ este o procedura legală adecvată, iar propunerea de regulament nu necesită modificări de fond.

Un sistem legislativ corelat înseamnă o coordonare eficientă mecanismelor de reglementare. Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ce aparțin celor trei instituții a ajuns la un acord privind propunerea de regulament. Sunt de părere că Uniunea trebuie să aibă posibilitatea de a lua măsuri urgente ce urmăresc activitatea Organului de soluționare a litigiilor al OMC, în ceea ce privește măsurile antidumping sau antisubvenţii și prin urmare a propus codificarea textelor.