Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020)

Educația și formarea profesională sunt foarte importante pentru că ajută oamenii să dobândească cunoștințe și competențe profesionale necesare pentru a putea deveni angajați competitivi și inovatori. De asemenea, joacă un rol important în formarea unor ființe umane cu un spirit deschis, cu o empatie și curiozitate, dar și a unor cetățeni responsabili, cu un puternic sentiment al identității, cu o cunoaștere aprofundată a culturii și patrimoniului lor, care respectă și cunosc valorile europene comune.

Este bine de știut că recalibrarea ET2020 se realizează atât prin reflectarea Declarația de la Paris din 17 martie 2015 a Ministrului Învățământului, dar și prin acordarea unei foarte mari importanțe obiectivelor legate de capacitatea de inserție profesională, cât și promovării coeziunii sociale, a egalității, a nediscriminării, dar și a aptitudinilor civice.

Am votat în favoarea raportului privind Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020) deoarece consider că este necesară o cooperare cât mai bună la nivel European în ceea ce privește educația.