Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: catastrofele produse în Bulgaria și Grecia în 2015

Începutul anului 2015 a reprezentat pentru Bulgaria și Grecia o perioadă extrem de grea. Atât zăpada, cât și inundațiile au condus la daune directe totale de 243 305 milioane de euro în cazul Bulgariei și 395 878 milioane de euro în cazul Greciei.

Evenimentele petrecute în aceste două țări sunt considerate a fi o catastrofă naturală majoră. În ceea ce privește Bulgaria, regiunea de sud-est a fost cel mai grav afectată, peste 300 de clădiri fiind inundate doar într-un singur oraș. De asemenea, volumul inundațiilor fiind foarte mare, multe terenuri agricole și pășuni au fost inundate.

Cât privește Grecia, sectorul agricol a fost cel mai afectat. Au fost inundate aproximativ 17 500 ha de teren, iar infrastructuri agricole, depozite și culturi au fost distruse. 150 km de drumuri au fost deteriorate sau distruse, iar infrastructuri de alimentare cu apă și canalizare au fost deteriorate în 17 așezări.

Impactul profund pe care aceste catastrofe l-au avut asupra celor două țări, precum și gradul ridicat al daunelor m-au determinat să votez în favoarea alocării a 16 274 765 EUR pentru cele două țări și, implicit, în favoarea raportului cu privire la mobilizarea Fondului de Solidaritate în cazul Bulgariei și al Greciei.