Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores

 Daniel Buda (PPE ), în scris. – Criza financiară a lovit din plin economia Uniunii Europene, ceea ce a dus implicit la scăderea consumului.

Sprider Stores este un exemplu clasic de întreprindere care nu a reușit să facă față problemelor financiare determinate de criză, astfel nu a putut evita falimentul, disponibilizând 750 de angajați.

Având în vedere faptul că, la jumătatea anului 2014, șomajul în Grecia depășea 26 de procente, o nouă disponibilizare în masă ar putea crea efecte dezastruoase asupra întregii economii elene.

Astfel, este foarte important ca muncitorii disponibilizați să beneficieze de ajutorul financiar prin Fondul European de Ajustare la Globalizare, ajutor care urmărește să-i sprijine pe cei afectați, prin dezvoltarea de noi competențe și orientări în direcția reconversiei profesionale.

Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că măsurile de sprijin pentru angajații disponibilizați sunt absolut necesare, fiind măsuri intermediare pentru reintegrarea lor pe piața muncii.

Serviciile personalizate de asistență furnizate de autoritățile elene înainte de decizia de acordare a ajutorului prin FEAG reprezintă o soluție pertinentă pentru rezolvarea situației curente. Inițiativa de a cuprinde în cadrul serviciilor personalizate și a unui număr de 550 de tineri neîncadrați profesional reprezintă un plan de acțiune conceput la nivel local pentru lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor.