Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea

În urma examinării tuturor variantelor posibile pentru finanțarea nevoilor suplimentare și neprevăzute de credite de angajament, Comisia a propus în proiectul său de buget mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 530 de milioane EUR sub formă de credite de angajament.

În anul 2017 au fost preconizate nevoi financiare suplimentare pentru a putea răspunde eficient la criza actuală privind migrația, refugiații și securitatea, fiind nevoie așadar ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil pentru a putea face față acestor provocări.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider esențială mobilizarea acestei sume în vederea acoperirii nevoilor financiare stringente aferente crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea.