Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația

Proiectul de buget rectificativ are în vedere gestionarea crizei refugiaților prin adoptarea imediată de măsuri bugetare în temeiul agendei europene priving migrația. Așa cum am susținut până acum, consider că solidaritatea trebuie să fie principiul care va prevala în găsirea soluțiilor pentru criza imigranților, fiind necesar să ne manifestăm solidaritatea și prin luarea de măsuri bugetare pentru soluționarea acestui fenomen, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui proiect.

Prin intermediul proiectului de buget rectificativ este mobilizat Instrumentul de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 66,1 milioane de euro sub formă de credite de angajament pentru măsurile de gestionare a crizei imigranților pentru exercițiul financiar 2015, iar pentru anul 2016, prin Instrumentul de flexibilitate se vor aloca credite de plată aferente în valoare de 52,9 milioane de euro și de 13,2 milioane de euro în 2017. Așadar, mobilizarea acestui instrument evidențiează încă o dată necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil tocmai pentru a putea gestiona situațiile de criză în spiritul și valorile promovate de Uniune.