Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (dezbatere)

Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor colegi, aș dori în primul rând să salut și să apreciez munca colegilor mei Albert Dess și De Castro, dar, în același timp, și munca tuturor celor care au lucrat la acest raport. Prin prezentul document, s-a încercat rezolvarea unei părți din problemele sectorului agricol, câteva dintre acestea fiind combaterea fenomenului de îmbătrânire accentuată în spațiul rural, dar și dificultățile de negociere pe care fermierii le aveau în circuitul agroalimentar. În acest context, apreciez faptul că statele membre vor putea să sporească plățile către tinerii agricultori în primul pilon cu până la 50 % din plafon.

Extrem de important este instrumentul general de stabilizare a veniturilor, care poate fi folosit în ipoteza în care veniturile agricultorilor scad cu mai mult de 30 % din venitul mediu anual comparativ cu anul precedent. Acest instrument, împreună cu contractele de asigurare, trebuie să devină însă instrumente apropiabile fermierilor în toate statele membre, iar, sub acest aspect, apreciez că rolul autorităților naționale este unul hotărâtor în implementarea acestora.

Totodată, relevante sunt modificările care permit întărirea poziției de negociere a fermierilor, cu respectarea normelor antitrust și a condițiilor de concurență echitabilă în lanțul de aprovizionare agroalimentară. Astfel, nevoile fermierilor sunt satisfăcute, iar consumatorii au posibilitatea de a beneficia de o hrană ieftină și de calitate. Regret însă faptul că sectoarele cărnii de porc și de pasăre nu se regăsesc între sectoarele care pot beneficia de sprijinul cuplat, deși acestea se află în dificultate în multe state ale Uniunii Europene.