Necesitatea reabilitării infrastructurii de irigații din România

Ultimele date disponibile privind suprafața amenajată pentru irigații în România arată că doar aproximativ 24% din terenurile agricole beneficiază de astfel de sisteme, însă majoritatea nu sunt funcționale. Așadar, din cele 3,1 milioane hectare amenajate cu infrastructură de irigații, doar 50% sunt considerate viabile.

În plus, suprafața amenajată pentru desecări este aproape egală cu cea amenajată pentru irigații, iar combaterea eroziunii solului se face pe circa 15% din suprafața agricolă a României. Infrastructura de irigații existentă în România este depășită din punctul de vedere al eficienței utilizării resurselor și există riscul ca abandonarea infrastructurii de irigații să genereze grave probleme sociale, economice și de mediu.

Problemele principale cu care se confruntă sistemele de irigații sunt: eficiența hidraulică scăzută, costul ridicat al energiei electrice pentru sistemele bazate încă pe pompare, tarifele mari ale apei.

Care sunt instrumentele de care dispune Comisia în vederea sprijinirii unor programe de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România?