Normele de drept civil privind robotica (dezbatere)

Doamnă președinte, în primul rând aș dori să felicit și eu pe doamna Delvaux și pe cei pe care au lucrat la acest raport pentru eforturile depuse.

Asistăm astăzi la o revoluție industrială în care inteligența artificială și robotica au devenit cele mai importante tendințe tehnologice ale secolului. Dezvoltarea acestora a dus la creșterea eficienței economiilor, dar și a nivelului de siguranță în sectorul comercial, al transporturilor, al serviciilor medicale și al educației. Nu mai puțin important este faptul că s-au creat locuri de muncă în domeniul dezvoltării tehnologice, fiind încurajate cercetarea și inovarea.

Comisia și statele membre au însă obligația de a fi preocupate în vederea asigurării unui transfer eficient de la cercetare, la comercializarea și utilizarea pe scară largă a acestor tehnologii, asigurându-se totodată că siguranța este pe deplin respectată.

Noile cuceriri în materia roboticii au demonstrat însă că este nevoie de un cadru juridic actual care să determine continuarea și dezvoltarea cercetării în domeniu, dar care să asigure și o protecție eficientă persoanelor care interacționează cu astfel de roboți.

Subliniem, astfel, necesitatea elaborării unui set de norme juridice ancorate în realitate privind răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de roboți. Este important, astfel, să vorbim nu doar de eficiență, dar și de transparență și mai ales de consecvență în realizarea securității juridice în întreaga Uniune Europeană, de care să beneficieze atât consumatorii, cât și întreprinderile.

Iar în acest context este important, de asemenea, ca activitatea desfășurată de roboți și sistemele de inteligență artificială să respecte legislația Uniunii în ceea ce privește protecția datelor, dar mai ales a vieții private a cetățenilor.