O administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene

Este important ca la nivelul Uniunii să existe și să se asigure o definire clară a regulilor și procedurilor care să fie corelative cu drepturile și obligațiile acestora. Trebuie să se asigure un grad ridicat de transparență, eficiență dar și o soluționare rapidă a problemelor din partea instituțiilor.

Totodată, este nevoie să avem în vedere faptul că, deși de-a lungul timpului s-au dezvoltat o serie de proceduri administrative sectoriale, acestea nu sunt în măsură să asigure coerența sistemului, îngreunând astfel procesul de înțelegere de către cetățeni a drepturilor lor, izvorâte din legislația europeană.

Am acordat un vot favorabil acestei rezoluții deoarece se impune nevoia unui set comun de proceduri administrative care să acopere lacunele în acest sistem, ceea ce în mod cert va duce la o securitate juridică sporită.