Turismul sustenabil și competitiv, reducerea izolării zonelor interioare și îndepărtate prin îmbunătățirea accesului acestora la servicii de transport și energie, diversificarea ofertei și a produselor turistice, formarea profesională și a competențelor antreprenoriale în domeniul turismului, reducerea riscurilor cauzate de schimbările climatice prin realizarea de investiții în sectorul apei sunt doar o parte dintre prioritățile cristalizate în vederea întocmirii unei strategii viabile a UE pentru regiunea alpină.

Având în vedere că în zona EUSALP există zone de munte în care nivelul de utilizare a resurselor este redus și zone de câmpie cu o concentrație ridicată a producției, este necesară elaborarea unor strategii economice integrate. Aceste strategii sunt în conformitate cu obiectivele programării fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 și, în special, cu principiile inovării și cu strategia de specializare inteligentă.

Am votat în favoarea acestui raport, considerând că este nevoie de implicarea tuturor factorilor, Parlament și Comisie, astfel încât să existe o abordare coerentă și comună în materie de dezvoltare durabilă, mediu, energie pentru maximizarea potențialului regiunilor alpine.