Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6)

Poluarea atmosferică produsă de emisiile de oxizi de azot (NO2) provoacă anual 75 000 de decese premature în Europa, 93 % dintre cazurile de depășire a concentrațiilor normale apărând în apropierea drumurilor, ori această situație e îngrijorătoare și necesită măsuri specifice.

În același timp, abordarea problemei emisiilor de NOx provenite de la motoarele diesel ar trebui să contribuie la scăderea nivelurilor actuale ridicate ale concentrațiilor de NO2 în aerul înconjurător.

Am votat împotriva acestei obiecții, deoarece retragerea proiectului de regulament al Comisiei va face ca măsurile în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere să fie aplicate cu o întârziere mult prea mare, având în vedere că actualele teste privind emisiile produse de mașini sunt neschimbate de aproximativ 30 de ani. În acest context, consider că este nevoie de aplicarea imediată a proiectului de regulament propus de către Comisie.