Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizația pentru soia modificată genetic FG72

Sănătatea cetățenilor săi și protecția mediului au constituit pentru Uniunea Europeană dintotdeauna obiective importante. Pentru a le garanta, este nevoie de o atenție sporită la alimentele care ajung să fie produse, comercializate și consumate în granițele ei. În stadiul producției, riscurile care trebuie monitorizate sunt legate de organismele modificate genetic. Dintre acestea, soia modificată genetic MST-FGØ72-2 conține o proteină care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat, ori această substanță e clasificată ca probabil cancerigenă pentru oameni.

Cu toate acestea, niciun studiu nu confirmă acest lucru, neexistând argumente științifice care să facă legătura între glifosat și apariția cancerului.

Susțin un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor ecologice și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic și cred că acesta se poate atinge asigurând, în același timp, și funcționarea eficientă a pieței interne.

Am votat împotriva obiecției la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2).