Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

În conceperea și realizarea politicilor și activităților sale, Uniunea trebuie să asigure o piață a muncii incluzivă și integrată, capabilă să facă față efectelor grave ale șomajului și să garanteze un nivel ridicat al ocupării forței de muncă.

UE are nevoie de politici holistice și investiții publice care să combată șomajul și sărăcia. Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune a crescut cu cinci milioane, rata de ocupare a forței de muncă, în unele țări, încă nu a ajuns la nivelul anterior crizei, iar în unele state membre, procentul tinerilor care nu lucrează și nici nu urmează vreun program de educație sau formare depășește 20 %, în timp ce rata abandonului școlar atinge 23 %.

Transpunerea în practică a Strategiei Europa 2020 în domeniul social și al ocupării forței de muncă trebuie să rămână un obiectiv esențial al politicii de ocupare a forței de muncă a statelor membre.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece avem nevoie de o serie de orientări care să ofere statelor membre îndrumări cu privire la definirea programelor lor naționale de reformă și la punerea în aplicare a reformelor.