Comisia Europeană a publicat recomandările pentru elaborarea planurilor naționale strategice!

PPEPlanurile naționale strategice reprezintă un element cheie al reformei PAC, ce va stabili modul în care fiecare stat membru va utiliza instrumentele PAC, pe baza unei analize a condițiilor și nevoilor lor, cu scopul de a atinge obiectivele specifice ale PAC. Comisia oferă recomandări pentru fiecare stat membru, iar acestea sunt legate de cele nouă obiective specifice PAC care ating provocările de mediu, sociale și economice și de un obiectiv transversal privind cunoașterea și inovarea.

Invit fermierii să colaboreze cu autoritățile naționale în elaborarea Planurilor Naționale Strategice astfel încât nevoile din teren să se regăsească în aceste planuri.

                                                                                                                        Recomandările Comisiei iau în considerare ambițiile europene ale Acordului Verde și, mai precis, șase obiective de la Farm to fork și Biodiversitate. Acestea își propun să arate direcția pe care trebuie să o ia planurile strategice ale PAC pentru a îndeplini aceste obiective și ținte, identificând problemele cheie care trebuie abordate de statele membre și cum să le abordeze. Pentru a face acest lucru, recomandările oferă, de asemenea, o stare de lucru în ceea ce privește obiectivele Green Deal.

                                                                                                                                            De pildă, pentru a atinge obiectivul de agricultură ecologică de 25%, Comisia a recomandat unei mari majorități a statelor membre să dezvolte structurile necesare ale lanțului de aprovizionare cu alimente, să identifice potențialul local al producției ecologice, să promoveze consumul de produse ecologice și să asigure sprijin pentru conversie la și menținerea agriculturii ecologice prin dezvoltarea rurală.

De asemenea, Comisia recomandă statelor membre să promoveze utilizarea durabilă a pesticidelor, asigurând administrarea integrată a dăunătorilor. Acestea se concentrează pe creșterea unei culturi sănătoase, cu o perturbare cât mai mică a agro-ecosistemului și încurajează metodele naturale de combatere a dăunătorilor.

În cele din urmă, recomandările indică, de asemenea, necesitatea creșterii valorii produselor agricole la nivelul producătorului primar, prin indicații geografice sau prin lanțuri de aprovizionare locale și regionale.

                                                                                                                                    „Recomandările adresate statelor membre reprezintă un pas crucial în tranziția către creșterea durabilității și rezilienței sectorului nostru agricol. Încurajez ferm statele membre să ia în considerare aceste recomandări în timp ce își elaborează planurile strategice PAC. Făcând acest lucru, putem asigura o PAC care să fie aliniată la Acordul Verde și care să sprijine fermierii ca factori motori ai tranziției verzi. Împreună cu Parlamentul European și Consiliul ne vom asigura că reforma PAC menține ambițiile de mediu și climatice necesare”, a declarat Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Janusz Wojciechowski.