Parlamentul European va vota noi inițiative în combaterea crizei generate de pandemia COVID-19!

Astăzi și mâine, voi participa la ședința plenară a Parlamentului European, organizată prin intermediul sistemului de videoconferință. În cadrul lucrărilor plenare, va fi organizată o dezbatere pe marginea Rezoluției: Coronavirus- Acțiunea coordonată a Uniunii Europene pentru a combate pandemia COVID-19 și consecințele sale, la care vor participa reprezentanții Consiliului și Comisiei Europene.

Iată care vor fi rapoartele supuse la vot în cadrul ședinței plenare:
Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
Asistență pentru Grecia ca răspuns la presiunea sporită exercitată de migrație Măsuri imediate în contextul pandemiei de COVID-19; Sprijin pentru reconstrucția după cutremur în Albania
Furnizarea de sprijin de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a face față pandemiei de COVID-19
Mobilizarea unor instrumente speciale de flexibilitate. Măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19
Măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii. Măsuri pentru a sprijini sectorul agroalimentar în lupta împotriva COVID-19
Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei COVID-19
Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2020/265 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2020 care urmează să fie utilizate pentru migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității, pentru adoptarea unor măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European (2020/2053(BUD))
Vă voi reda discuţiile şi dezbaterile care vor avea loc în cadrul şedinţelor la care voi participa însă până atunci, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde.