Piața unică digitală (RC-B8-0286/2014 , B8-0286/2014 , B8-0287/2014 , B8-0288/2014 )

Daniel Buda (PPE ). - Am votat pentru această rezoluție, deoarece piața unică digitală reprezintă punerea în practică a celui de al treilea și ultimului val al revoluției tehnologice, respectiv revoluția digitală. Interconectarea piețelor este o condiție esențială pentru funcționarea economiei Uniunii Europene, iar capacitatea de adaptare la evoluțiile tehnologice este o măsură inevitabilă pentru menținerea competitivității la nivel global. Economia digitală trebuie să răspundă provocărilor pieței prin creșterea capacității tehnologice, cu rezultate performante în domenii multiple și care pot aduce după sine numeroase oportunități de ocupare pe piața forței de muncă.

Piața unică digitală se confruntă însă cu numeroase provocări datorită stratificării piețelor europene. În prezent, diversitatea acestor piețe creează obstacole, atât între potențialii utilizatori din statele membre, cât și pentru cei din țările terțe.

Există inițiative de succes, precum portalului pentru achiziții publice europene, ce a creat noi oportunități de dezvoltare la nivel transfrontalier pentru IMM-uri. Extinderea activităților de comerț electronic a creat noi oportunități pentru firmele europene, însă în unele țări acest proces a demarat mai greu, datorită încrederii reduse a consumatorilor. Crearea însă a unui sistem unic de certificare a firmelor ce desfășoară operațiuni în mediul on-line ar spori gradul de încredere al consumatorilor.