Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

Planul multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective are rolul de a stabili un cadru pentru gestionarea multispeciilor din stocurile menționate anterior. Având în vedere că heringul, codul și șprotul din Marea Baltică reprezintă mai mult de 94% din capturile din ultimii ani e necesară o reglementare prin care să se permită recunoașterea interacțiunilor dintre speciile vizate.

Chiar dacă a existat un plan de gestionare a stocurilor de cod din Marea Baltică, acesta nu este îndeajuns de adaptat la noile condiții cu atât mai mult cu cât stocurile de hering și șprot nu sunt incluse în niciun plan de gestionare. Astfel, e necesară o abordare care prevede gestionarea pentru mai multe specii ținându-se cont de exploatarea durabilă și responsabilă și totodată de asigurarea stabilității posibilităților de pescuit.

Având în vedere importanța codului, heringului și șprotului pentru ecosistemul din Marea Baltică, precum și influența puternică a interacțiunilor biologice și a efectelor de mediu asupra stocurilor din Marea Baltică, consider că se impune existența planului multianual în vederea unei gestionări corecte a acestor stocuri, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport.