Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice

Traficul cu specii sălbatice este o formă de criminalitate internațională organizată de o valoare estimată de aproximativ 20 de miliarde EUR anual și care a crescut în întreaga lume în ultimii ani, devenind una dintre cele mai mari și mai profitabile forme de criminalitate organizată transfrontalieră.

De asemenea, acesta constituie o amenințare tot mai gravă la adresa securității globale, stabilității politice, dezvoltării economice, mijloacelor de trai locale și statului de drept și, prin urmare, necesită o abordare strategică, coordonată la nivelul UE, cu participarea tuturor actorilor implicați.

În acest sens, salut planul de acțiune al Comisiei împotriva traficului cu specii sălbatice, fiind evidențiată necesitatea unor acțiuni coordonate, care să abordeze cauzele traficului cu specii sălbatice, pentru a pune în aplicare și a asigura respectarea eficientă a normelor existente, precum și a consolida cooperarea la nivel mondial între țările de origine, de tranzit și de destinație.

Am votat în favoarea acestui raport, ținând cont de nevoia de a acționa, având în vedere că Uniunea Europeană reprezintă atât un punct de tranzit și de destinație pentru comerț, cât și o sursă de produse ilegale din specii sălbatice protejate în temeiul legislației UE.