Politica de coeziune și economia circulară (dezbatere)

Doamna președintă, fără discuție, politica de coeziune reprezintă una dintre politicile europene fundamentale, iar aceasta oferă cele mai bune instrumente de punere în aplicare a economiei circulare. Creșterea economică durabilă necesită utilizarea resurselor de orice tip, cât mai eficient și responsabil, deoarece acestea sunt limitate. Implicarea autorităților locale și regionale, dar și a celorlalți parteneri în procesele de elaborare a strategiilor pentru economia circulară este esențială și trebuie să aibă în vedere consolidarea parteneriatelor pe orizontală.

În același timp, trebuie să se rețină faptul că regiunile mai puțin dezvoltate se confruntă, în general, cu probleme ce țin de lipsa capacității administrative. În acest sens, apreciez că programele de finanțare trebuie adaptate mai mult la profilul regiunilor care să urmărească exploatarea potențialului durabil al acestora, iar sprijinul acordat trebuie orientat către o tranziție cât mai lină către principiile economiei circulare. Iată, deci, că se impune astfel o creștere a cheltuielilor legate de economia circulară în politica de coeziune după 2020.