Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3)

Într-un context european marcat de crize economice și sociale, Uniunea Europeană are rolul de a stimula o creștere economică sustenabilă prin valorificarea potențialului de inovare.

Dezvoltarea unor strategii de specializare inteligente vine ca răspuns la provocările actuale, aceste strategii având un impact semnificativ în îmbunătățirea competitivității economiei europene. Astfel, rolul RIS3 este unul fundamental în contextul contribuției politicii de coeziune la obiectivele Strategiei Europa 2020. Acest instrument impulsionează crearea de locuri de muncă, respectiv creșterea economică, dar contribuie și la combaterea decalajului în materie de inovare. Având în vedere importanța acestor strategii, e nevoie de o monitorizare atentă pentru a obține rezultatele scontate, dar și pentru a consolida cooperarea dintre regiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că strategiile de specializare inteligentă sunt un instrument esențial în vederea consolidării cercetării, stimulării inovației și încurajării unei creșteri economice sustenabile.