Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole

Indicația geografică servește la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate, în cazurile în care o calitate, reputație sau alte caracteristici ale produsului sunt legate de originea sa geografică. Cu toate acestea, produsele neagricole nu beneficiază în prezent de o protecție unitară a indicației geografice la nivelul UE, dincolo de prevederile naționale.

În momentul de față nu există norme la nivel european care să protejeze denumirile acestor produse industriale și artizanale. Având în vedere acest fapt, până în prezent 15 state membre au creat mecanisme de protecție a indicațiilor geografice pentru produsele neagricole. Dar această protecție este redusă, indicațiile geografice (IG) fiind protejate fie prin stabilirea delictului de înșelăciune, fie prin dreptul mărcilor, fie prin dispoziții specifice IG.

Am votat în favoarea Raportului de inițiativă referitor la posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole deoarece există nevoia urgentă de a crea un sistem unic de protecție a indicațiilor geografice la nivelul întregii Uniuni Europene, aceste produse făcând parte din patrimoniul cultural, social și economic al unui anumit loc și fac dovada amplorii know-how-ului și a patrimoniului cultural european, reprezentând o istorie care beneficiază de cunoștințe specifice a anumitor zone europene.