Prelungirea programului statistic european până în 2020 (dezbatere)

Am ținut să intervin pe acest subiect deoarece apreciez că este mai mult decât vital pentru eficiența politicilor europene utilizarea datelor statistice, dar mai ales evaluarea acestora și a trendurilor care rezultă de aici. Statisticile ne oferă o radiografie a stării actuale a societății, a economiei noastre, precum și a pieței forței de muncă, respectiv a condițiilor de viață, a veniturilor obținute de cetățenii europeni, dar și a tendințelor în diverse sectoare economice și sociale, furnizând date concrete. Conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii Europene pot fi realizate doar având o bază statistică solidă, imparțială, fiabilă, conținând date concrete și relevante.

Prin urmare, consider că programul statistic european trebuie prelungit până în anul 2020, fiind necesar a fi oferit sprijinul financiar menit să asigure o perfecționare a acestuia. Totodată, instituțiile europene trebuie să acorde atenția necesară statisticilor furnizate, tocmai pentru a fi capabile să reacționeze prompt atunci când sunt identificate posibile crize în multiple domenii, preîntâmpinând, totodată, apariția acestora. Dacă s-ar fi ținut cont de statistici și de rezultate, la un moment dat, în sectorul laptelui, în 2016, nu am fi avut o criză care a lovit din plin acest segment. Prin politici eficiente, în mod cert s-ar fi reușit asigurarea unui echilibru între cerere și ofertă pe piața acestui sector. Nu în ultimul rând, criza privind migrația ar fi putut fi anticipată, iar implicațiile sociale, economice și bugetare ale acesteia mult atenuate, dacă se aveau în vedere din timp tendințele acestui fenomen.