Prevenirea și combaterea traficului de persoane

Traficul de persoane reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, dar și o încălcare a integrității personale ale victimei, fiind o formă gravă de criminalitate organizată.

Principalele victime, în proporție de 80%, sunt femeile, genul fiind un factor de vulnerabilitate. În cazul femeilor, factorii care sporesc această vulnerabilitate sunt barierele cu privire la accesul la educație, diferența de remunerare între femei și bărbați, accesul inegal la oportunități de muncă, subocuparea forței de muncă, strategiile de dezvoltare care nu pun accent pe diferențele de gen. Aceste tipuri de bariere, cu precădere cele ce țin de educație, pot influența percepția femeilor, existând șansa să nu considere aceste experiențe în termeni de exploatare, ci mai degrabă în termeni de prestatori de servicii.

Pentru a avea o situație clară și reală, e necesar ca Uniunea să-și îmbunătățească metodele de colectare a datelor, dat fiind că încă există un număr semnificativ de victime care nu sunt identificate, având în vedere că traficul de ființe umane afectează cu precădere ,,populațiile ascunse”.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că este esențială prevenirea în combaterea traficului de ființe umane, fiind nevoie de concretizarea inițiativelor de reducere a inegalităților de gen, dar și de capacitarea femeilor.