Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (dezbatere)

Doamna președinte, Uniunea Europeană, prin instituțiile sale a fost preocupată mereu de respectarea drepturilor și valorilor fundamentale prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Prezumția de nevinovăție constituie un drept, dar și o valoare, care a beneficiat de o atenție sporită atât din partea statelor membre, cât și din partea instituțiilor europene. Consolidarea acesteia, dar și identificarea unor mecanisme care să o garanteze pe întreg parcursul unui proces penal, au constituit provocări serioase în cadrul unor sisteme judiciare extrem de complexe și, în același timp, diferite.

Plecând de la premisa că deciziile judecătorești trebuie să fie considerate echivalente, indiferent de statul membru în care au fost luate, înțelegem necesitatea dezvoltării unei cooperări judiciare în acest domeniu între statele membre ale Uniunii Europene. În acest sens, este nevoie de instituirea unor standarde comune minime privind dreptul la un proces echitabil pe întreaga durată a procesului penal. Reținem, astfel, că este extrem de important ca orice persoană acuzată de săvârșirea vreunei infracțiuni să aibă acces la un avocat în cadrul procedurilor penale, dar nu în ultimul rând să i se ofere posibilitatea de a comunica cu terțe persoane și mai ales cu autoritățile consulare pe perioada privării de libertate.

Adoptarea prezentei directive constituie o garanție în plus a respectării dreptului la un proces echitabil, astfel încât o persoană să nu fie considerată vinovată de către o autoritate publică înainte de stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.