Prioritățile UE pentru 2021: Tranziția verde și digitală, o șansă unică de a revitaliza Uniunea!

PPE Conform programului de lucru pentru 2021 adoptat de către Comisia Europeană, Europa trebuie să devină mai sănătoasă, mai echitabilă, mai prosperă, iar pe termen lung, să obținem o Europă mai verde, pregătită pentru era digitală. Noul program prevede trecerea de la strategie la transpunerea în practică pentru toate cele 6 priorități politice:

✅Pactul verde european
Pentru ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, Comisia va prezenta un pachet de măsuri menite să permită reducerea emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030. Pachetul de măsuri va acoperi o gamă largă de politici – de la sursele regenerabile de energie la principiul „eficiența energetică pe primul loc”, performanța energetică a clădirilor, precum și destinația terenurilor, impozitarea energiei, partajarea eforturilor și comercializarea certificatelor de emisii. În plus, Comisia va propune măsuri de punere în aplicare a planului de acțiune al Europei privind economia circulară, a Strategiei UE privind biodiversitatea și a Strategiei „De la fermă la consumator”.

✅O Europă pregătită pentru era digitală
Comisia va prezenta o foaie de parcurs cu obiective digitale pentru 2030 clar definite, referitoare la conectivitate, la competențe și la serviciile publice digitale. Comisia va legifera în domenii privind siguranța, drepturile fundamentale și aspectele referitoare la date ale inteligenței artificiale. În același spirit, Comisia va propune un sistem european de identificare electronică și o actualizare a noii Strategii industriale pentru Europa, care să țină seama de impactul pandemiei de COVID-19, precum și o propunere legislativă de îmbunătățire a condițiilor de muncă ale lucrătorilor de pe platforme.

✅O economie în serviciul cetățenilor
Pentru a se asigura că criza sanitară și economică nu se transformă într-o criză socială, Comisia va prezenta un plan de acțiune ambițios pentru a pune în aplicare pe deplin Pilonul european al drepturilor sociale, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă pe drumul către redresarea Europei.

✅O Europă mai puternică pe scena internațională
Comisia se va asigura că Europa joacă un rol esențial în această lume fragilă, inclusiv prin faptul că se va afla în prima linie a eforturilor mondiale pentru a garanta un vaccin sigur și accesibil pentru toți. Comisia va propune o comunicare comună privind consolidarea contribuției UE la un multilateralism bazat pe norme, un parteneriat reînnoit cu vecinătatea noastră sudică și o comunicare privind Arctica. O comunicare privind ajutorul umanitar al UE va explora noi modalități de colaborare cu partenerii noștri și cu alți donatori.

✅Promovarea modului nostru de viață european
Ținând seama de pandemia de COVID-19, Comisia va propune construirea unei Uniuni Europene a sănătății mai puternice, în special prin consolidarea rolului agențiilor existente și prin instituirea unei noi agenții pentru cercetarea și dezvoltarea avansată în domeniul biomedical. Comisia va prezenta o nouă strategie pentru viitorul spațiului Schengen, pentru a menține și a îmbunătăți funcționarea acestuia. Comisia va continua să consolideze uniunea securității, prin combaterea terorismului, a criminalității organizate și a amenințărilor hibride.

✅Un nou elan pentru democrația europeană
Comisia va propune norme mai clare privind finanțarea partidelor politice europene și va lua măsuri de protejare a jurnaliștilor și a societății civile împotriva abuzului de procedură. O viziune pe termen lung pentru zonele rurale va propune acțiuni care să valorifice pe deplin potențialul acestor regiuni.

Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 este rezultatul cooperării strânse cu Parlamentul European, cu statele membre și cu organele consultative ale UE. Pentru a obține rezultate pe teren, Comisia își va intensifica activitățile de comunicare, va simplifica și reduce sarcinile administrative prin introducerea abordării “one-in-one-out”.