Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență

Proiectul de rezoluție legislativă al Parlamentului European vizează propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a listelor cu procedurile de insolvență și cu practicienii în insolvență din anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență.

Astfel, anexa A enumeră procedurile de insolvență în timp ce anexa B are rolul de a preciza practicienii în insolvență. Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (reformare)(1) a intrat în vigoare la 26 iunie 2015, urmând a fi aplicat începând de la data de 26 iunie anul următor.

M-am exprimat în favoarea acestui proiect, deoarece consider că e un instrument esențial în asigurarea cooperării judiciare în materie civilă la nivelul Uniunii Europene, iar prin intermediul acestei inițiative se va asigura că domeniul de aplicare al regulamentului reformat este adaptat, ținându-se cont de coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică și cu celelalte politici ale Uniunii.