Fiind un stat cu mare potențial agricol, România poate produce energie solară și eoliană ieftină, dar poate fi și unul dintre producătorii importanți de biogaz. În privința energiei eoliene, potențialul țării este dat nu atât de zonele în care pot fi amplasate sisteme eoliene, ci mai ales de constanța cu care bate vântul. În ceea ce privește energia solară, România se poziționează mai bine decât alte state europene. În ciuda potențialului agricol al țării, consumul de biogaz, care ar duce la un grad mai mare de ocupare, este destul de redus în România. De asemenea, modernizarea agriculturii corelată cu investițiile în energie duce la creșterea gradului de ocupare în zona rurală.

Are în vedere Comisia stimularea producției de energie din surse regenerabile acolo unde condițiile sunt favorabile, cum este cazul României?